En registreret Beslagsmeds etiske kodeks...

Hensigten med Etisk kodeks er at fastholde Registrerede Beslagsmede til at overholde moral, etik og kvalitet i relation til heste, kunderne og kollegerne.
Etisk Kodeks skal samtidig tjene som garanti for, enhver, der retmæssig kan kalde Sig Registreret Beslagsmed, overholder normen for god beslagsmedepraksis.
Ankenævnsordningen er kundens mulighed for at gøre indsigelser, såfremt de Finder, at god beslagsmedepraksis er brudt.

Etisk Kodeks tjener således til at skabe sammenhold og bedre arbejdsbetingelser for Registreret Beslagsmede samt til bevarelse af beslagsmedekunsten til gavn for branchen og brugerne.

Rådet for Hovpleje og Hestebeslag
November 1998
Generelt

  Registrerede Beslagsmede tilsluttet Ankenævnsordningen har pligt til at:
 1. Til enhver tid, søge den bedst mulige behandling af heste med hensyntagen til hest ensvelfærd (Horsemanship).
 2. Til enhver tid have kendskab til og overholde Dyreværnsloven.
 3. Betjene kunderne bedst muligt gennem samarbejde med dyrlæger og andre faggrupper.
 4. Sikre et samarbejde med kunderne der tilgodeser begge parter.
 5. Arbejde for højnelse af faget.
 6. Medvirke til stadig forbedring af uddannelsen.
 7. Medvirke til en for faget passende tilgang af lærlinge.
 8. Medvirke til at udbrede kendskabet til Registreret Beslagsmede.
 9. Ikke at foretage handlinger der er uværdige eller nedsætter omdømmet for beslagsmedestanden.
 10. Udvise kollegial adfærd på tværs af organisationsforhold og overholde de af organisationerne indgåede aftaler.

Horsemanship

Samarbejde med dyrlæger og andre faggrupper

Samarbejde med kunderne

Kvalitet i faget

Forbedring af uddannelsen

Lærlinge

Kendskab til Registrerede Beslagsmede

Beslagsmedestandens omdømme

Kollegial adfærd